La Quiropràctica és la tercera professió sanitària del món. El seu objectiu és prevenir i corregir les alteracions de la columna vertebral.

la quiropràctica

La Quiropràctica no tracta cap malaltia, però es concentra en un aspecte essencial per al manteniment de la bona salut: El bon funcionament del sistema nerviós.

El doctor en Quiropràctica detecta i corregeix, mitjançant precisos ajustaments amb les mans, les interferències nervioses anomenades subluxacions vertebrals que impedeixen la transmissió correcta dels impulsos nerviosos entre el cervell i la resta del cos.

Lliure de subluxacions, l'organisme pot utilitzar millor els seus recursos per a recuperar-se, regenerar-se i funcionar al màxim del seu potencial.

Entre les funcions del doctor quiropràctic destaquen els tractaments de dolors d'esquena, dolors de coll i els seus rellevants, com lumbàlgia, ciàtica, hèrnia discal, dolors de braços, mals de cap, migranyes, vertígens, artrosi i fibromiàlgia, entre d'altres.