QUIROPODIA

És el tractament de les afeccions del peu (callositats, durícies, etc ..) i de les ungles (engrossides, encarnades ..)

  • Durícies (Helomes, Hiperqueratosis)
  • Ungles encarnades (Onicocriptosis)
  • Ungles engrossides (Onicogrifosis)

La quiropòdia consisteix en l'eliminació de durícies (hiperqueratosi), calls (helomes), tall d'ungles i fresat. La pell s'endureix i engrosseix per un excés de pressió i fricció del peu.

Un calçat inadequat o deformitats en les articulacions són la causa d'aquestes alteracions de la pell.

El heloma (durícia) dorsal del 5è dit és la causa de consulta freqüent per la situació del dit en la part més externa del peu. Les deformitats que aquest dit presenta, fa que el fregament i pressió del calçat augmenti, el que dóna lloc a la formació d'un call dolorós en el 5è dit.