En un estudi biomecànic es podran veure les possibles patologíes que podrien aparèixer en un futur i gràcies a unes plantilles personalitzades i úniques de cada pacient es podran evitar.