• Rutines d'entrenament de força, resistència, velocitat i flexibilitat.

En una primera visita es realitza un estudi biomecànic del peu i de la marxa, una exhaustiva exploració clínica i totes aquelles proves complementàries que l'esportista necessiti.

En la seva anàlisi específica i en la confecció de suports plantars individualitzats en funció de l'edat, l'esport que es practica i les expectatives personals (metes que es proposa i hores setmanals dedicades a la pràctica de l'esport).

Per a això, les plantilles s'adapten al calçat que l'esportista farà servir en la pràctica habitual de l'esport, sempre utilitzant materials nous i específics per a cada esport, ja que el peu no es comporta de la mateixa manera en la marxa, en carrera, en salt o en qualsevol de les nombroses disciplines esportives.

Així prevenim lesions futures i millorem notablement el rendiment personal.

Mitjançant un continu diàleg amb l'esportista i amb un seguiment de la seva evolució aconseguim una excellent optimització de les capacitats personals de cada esportista.