les plantilles de confort estan fetes per aquella gent que no es sent cómode al estar de peu un determinat periode de temps